Schoolproject Slag op de Zuiderzee

Het verhaal over de Slag op de Zuiderzee horen uit eerste hand? Dat gaan 713 leerlingen van 15 scholen uit West-Friesland meemaken! Op 3, 5, 10 en 12 oktober heeft de Werkgroep Jeugdeducatie van de Vereniging Oud Hoorn een mooi programma met vertellers in de stad. 9 personen die de Slag op de Zuiderzee zelf hebben meegemaakt, doen hun verhaal op zeven plekken in Hoorn:

  • In het Claes Joesthuis, rechts van de Oosterkerk als je er voor staat, staan twee volksvrouwen die druk doende zijn om zoveel mogelijk oud ijzer te verzamelen. Dat ijzer wordt omgesmeed tot kogels en kanonnen; munitie dat gebruikt wordt om de Spanjaarden te bevechten. Mochten jullie nog oud ijzer hebben, neem het mee! Hard nodig.
  • Appelhaven: Jan Symonszoon Rol, burgemeester van Hoorn en vice-admiraal van de vloot van de koning van Spanje, o.l.v. van graaf van Bossu. Zij hebben de opdracht gekregen om West-Friesland, Hoorn en omstreken te verdedigen tegen de aanhangers  (de Geuzen) van de prins van Oranje.
  • Jan Haringsteeg: Jan Haring, de dappere matroos die “simpelweg” de vlag van het admiraalschip haalde, verwarring zaaide… en zo voor de overwinning zorgde.
  • Oostereiland: Jan Floor, Horinees, ervaren schipper, had het strategisch toezicht op de hele Slag tegen de Spaanse Inquisitie. Jan Haring was matroos op zijn schip.
  • Oostereiland bij kanonnen: twee Geuzen Diederik van Sonoy en Claes. Sonoy, burgemeester van Enkhuizen en bevelhebber van het Noorderkwartier.
  • Oude Doelenkade: Marije Florisz, molenaarsvrouw, onderdeel van de ondergrondse verzetsgroep tegen de Spaanse overheersing.
  • Slapershaven 1: Graaf van Bossu, algeheel bevelhebber, admiraal, streed vòòr de Spanjaarden; strijd verloren, gevangen genomen.

 

Laatste nieuws