De Grote Kerk: de Admiraalsvlag

Wist je dit al over de Slag op de Zuiderzee? In de Grote Kerk, op het Kerkplein, werd de door Jan Haring buitgemaakte vlag van de Inquisitie, het oorlogsschip van de Spaanse Vloot o.l.v. admiraal Bossu, als trofee opgehangen. De vlag blijft in ieder geval tot 1729 hangen. Hoewel Cornelis Taemsz (1567-1600) een jaardicht maakte, kwam deze pas in 1615 op een bord te staan dichtbij de vlag. Dit stond er op het bord:  11 october 1573 door ’t LoVter geWeLt, Van MenICh heLt der VrIIe West-VrIesChe natIe, Wert BossV geVeLt: dIt hIer gesteLt, tot Lof-teken Van Gods gratIe 1615.
De hoofdletters vormden, opgeteld als Romeinse cijfers, het jaartal 1573.

Toen in 1838 de Grote Kerk afbrandde, is ook het gedenkbord verloren gegaan. De originele vlag is nooit meer teruggevonden. Op dit moment wordt gewerkt aan een enorme replica van de vlag, die vanaf 11 oktober in de Oosterkerk te zien zal zijn. 

Laatste nieuws