Activiteit uitgelicht: Compagnie te voet

In de Week van de Slag is er van alles te doen en te beleven. Zo waan je je helemaal terug in de tijd als je zondag 15 oktober naar het Oostereiland gaat. Daar beeldt namelijk de Compagnie te Voet een infanterie-eenheid van het Staatse geuzenleger uit. Zoveel mogelijk is zoals het toen was: de kleding, gebruiksvoorwerpen, wapens…

Er is een tentenkamp van waaruit zowel op zaterdag als op zondag gemarcheerd wordt naar de Vismarkt en binnenstad. Flink indrukwekkend mogen we wel zeggen! Kom kijken naar hoe de Nederlandse soldaten er in de tachtigjarige oorlog (waar de Slag op de Zuiderzee onderdeel van was) uitzagen. Maar ook hoe hun dagelijkse bezigheden waren; in het kamp of aan het drillen in de strijd! En er is ook ruimte voor interactie met de soldaten, dus spreek ze vooral aan.

Laatste nieuws