Gevangenis van Graaf Bossu: Korte Achterstraat

Wist je dit al over de Slag op de Zuiderzee? Deze week over de gevangenis van Graaf Bossu.

Toen de mannen van de Spaanse vloot van admiraal Bossu rechtsomkeert maakten, na de heldendaad van Jan Haring (lees hier zijn verhaal), overmeesterden de Watergeuzen de Inquisitie, het oorlogsschip van Bossu. Bossu werd aan wal gebracht en naar het stadhuis op de Roode Steen gebracht. Onderweg werd hij uitgescholden door Hoornse inwoners. Woedend waren ze, want in Rotterdam waren onder zijn aanvoering 40 onschuldige inwoners vermoord op 9 april 1572 als wraakuitoefening voor de inval in Den Briel.

Na een formele ontvangst door het stadsbestuur in het stadhuis (Bossu was immers de stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht) werd hij in een kamer opgesloten in het leegstaande Mariaklooster aan de Korte Achterstraat, naast het latere weeshuis. Drie jaar later, in november 1576, werd Bossu vrijgelaten.

Zijn gevangenschap heeft hem doen bekeren, want na zijn vrijlating koos Bossu de kant van Willem van Oranje en speelde hij zelfs een rol in de verdediging van Brussel tegen de Spanjaarden. Bossu stierf op 36-jarige leeftijd in Antwerpen aan een ziekte. Als herinnering aan zijn gevangenschap werd in 1848 een gevelsteen aan de muur bevestigd, die onlangs weer mooi is gerestaureerd. Overigens klopt de datum niet die hier staat, dat moet ‘twaalfde’ oktober zijn.

Laatste nieuws