De Spaanse vloot en de vloot van de Watergeuzen

Wist je dit al over de Slag op de Zuiderzee? Deze week beknopte info over de Spaanse en de Staatse (van de Watergeuzen) vloot.
Voor het eerst troffen de Spaanse vloot en de Watergeuzen elkaar op 5 oktober 1573 en dat was niet geheel gelijkwaardig! De Spaanse vloot onder leiding van Graaf van Bossu bestond uit 12 grote en 6 kleinere schepen, alle ruim voorzien van diverse soorten geschut, kogels, kruit en andere voorraden. Het grote oorlogsschip, de Inquisitie, had maar liefst 32 kanonnen en 180 soldaten aan boord!
De Staatse vloot was een stuk minder grootscheepser: deze bestond uit 24 schepen met weinig geschut een beperkte voorraad kogels en weinig kruit. Meteen al een oneerlijke strijd zou je denken, maar we weten nu dat wie niet groot is, slim moet zijn…

Laatste nieuws