Educatieprogramma is gestart

Er zijn al diverse educatieve onderdelen rond de Geboorte van Nederland cq de Slag op de Zuiderzee ontwikkeld of in ontwikkeling.

Westfries Archief:
Richt zich op het alomvattende verhaal van de Geboorte van Nederland
– College Tour naar verschillende scholen VO
– Agenda met alle Westfriese activiteiten op de site van het WA
– In ontwikkeling ‘escaperoom’ ism Martinuscollege.
– Open dagen voor kinderen groep 7-8 (in gezinsverband)

Westfries Museum
Richt zich zowel op de Slag als op het alomvattende verhaal van de Geboorte van Nederland.
– Video’s a la Klokhuis over de gebeurtenissen 1566 – 1573. 1 per Westfriese gemeente. PO – oktober
– Poster met uitleg (schoolplaat) over de Slag.
– Website WFM: online expositie over de Slag. Gedurende het jaar wordt inhoud toegevoegd
– Lessen over de Slag in de Boterhal (bovenverdieping). Hele jaar door. PO

Vereniging Oud Hoorn
– PO: wandeling voor kinderen langs historische figuren rond de Slag (Jan Haring, Bossu…)
– Lessen in scholen
In totaal zijn er vier dagen ingepland voor de wandelingen. Dit wordt misschien nog uitgebreid, afhankelijk van de vraag vanuit het onderwijs. Dit geldt ook voor de schoolbezoeken.

De Blauwe Schuit bundelt alle activiteiten in een Thema-nieuwsbrief die in april aangeboden wordt aan alle basisscholen in Westfriesland.
Daarnaast wordt een afgeleide hiervan vanuit De Blauwe Schuit verstuurd naar VO.

Vooral het thema ‘Vrijheid’ zal op een goede manier gecommuniceerd worden. Het was een heroïsche strijd maar (ook) een ordinaire burgeroorlog en een godsdiensttwist. Hoe was het om in die tijd, in die situatie te leven. Hoe kan de link met het heden gelegd worden? Er wordt onderzocht hoe de behoefte is aan een goede lesbrief met les- en leersuggesties.

Laatste nieuws