Locaties

Westfries Museum

Vertelling van Ad Geerdink over de Beker van Bossu

Zaterdag 8 oktober
‘Rondom de beker van Bossu’: een vertelling in Westfries Museum