Jan Schouten

Jan Schouten

Jan Schouten, broer van Willem Schouten, ken je hem? Jan en Willem reisden samen over de wereldzeeën. In opdracht van Isaac Lemaire waren zij op zoek naar een nieuwe vaarroute naar Oost Indië. Willem kreeg een straat: de Schoutenstraat. En Jan? Misschien kan hij dat het best zelf vertellen.

Op 14 en 15 oktober te zien in het Westfries Museum.

Spel: Leo Harlaar, Mirea Harlaar
Tekst: Ingrid Docter
Regie: Lyda Tijsen