Locaties

Boterhal

Het spotlied van Bossu

Zaterdag 14 oktober
Al kort na de Slag op de Zuiderzee wordt er een lied geschreven, waarin flink de spot wordt gedreven met de verliezers.

Muziekgroep Slag ende Stoot

Zaterdag 14 oktober
De groep wordt gevormd door professionele muzikanten die met hun middeleeuwse muziek uit de 16e en vroeg 17e eeuw deze tijden laten herleven.