Lezing over Willem van Oranje

lezing

Lezing door René van Stipriaan.

Het jaar 1572 was het begin van het ontstaan van Nederland als natie en een keerpunt in de Tachtigjarige oorlog. In dat jaar kwamen vele Hollandse steden in opstand tegen de Spaanse overheersers. Den Briel, maar ook Enkhuizen en Hoorn verklaarden zich voor de prins. De reactie van de Spanjaarden was heftig. Tijdens een veldtocht onder leiding Don Frederik, de zoon van Alva werden Mechelen, Zutphen en Naarden uitgemoord, waarna het beleg van Haarlem volgde. Na een afmattende belegering gaf de stad zich over. Een jaar later keerde het tij bij de ontzetting van Alkmaar en de overwinning van de Geuzen in de Slag op de Zuiderzee In 1573.
1572 was de start van een grote opstand in de Nederlanden. Het was een strijd om vrijheid, Vrijheid vraagt om verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de strijd was ook een oorlog waarin burgers keihard tegenover elkaar kwamen te staan. Bij de keuze voor of tegen speelden economische belangen mee, maar vooral ook de verschillen in geloofsopvatting tussen katholieken en protestanten. Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, ook wel de Zwijger genoemd, was leider van de opstand en de strijd om onafhankelijkheid. Wie was hij en wat waren zijn motieven? Wat waren zijn denkbeelden over vrijheid en onafhankelijkheid.

René van Stipriaan is de schrijver van een lijvige biografie over Willem Van Oranje met de titel ’De zwijger’ een boek dat door velen wordt gezien als een meesterwerk.                                                                            Met medewerking van Peter Zandberg, orgel

Vereniging Oud Hoorn organiseert in het najaar van 2022 een drietal lezingen over de onafhankelijkheidsstrijd in het jaar 1572. De lezingen vinden plaats op de zaterdagmiddag en worden gehouden in het Foreestenhuis, Grote Oost 43.
De lezingen kunnen uitsluitend door reservering en vooruit betalen van het kaartje worden bijgewoond.. Reserveren via lezingen@oudhoorn.nl. De reservering wordt definitief door betalen van de entreeprijs op NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. 1x lezing datum en/of onderwerp. Of een meervoud als u meer plaatsen reserveert. De toegangsprijs is 5 euro voor leden Oud Hoorn en 6,50 euro voor niet-leden.